truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Lộc Đỉnh Ký – Hồi 29 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hồi 29 – VI Tiểu Bảo Chơi Khăm Ðại Hán
Vi Tiểu Bảo lớn tiếng la rùm:

hay! Lũ con rùa! Phường chó đẻ! Các ngươi định làm gì lão gia? Gã nắm
chắc phen này chẳng thể nào sống được nên chửi cho sướng miệng. Trong
đám đông một người ăn mặc khăn đóng áo dài ra kiểu nho sinh chạy lại
nói:
-Tiểu huynh đệ! Ðừng chửi bới nữa. Vi Tiểu Bảo nhận đưọc thanh âm liền hỏi:
-Phải chăng ngươi là Kỳ lão tam? Người đó chính là Kỳ lão tam tên gọi Kỳ Bưu Thanh ngạc nhiên hỏi:
-Sao tiểu huynh đệ biết ta? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Ta nhận biết mẹ ngươi. Kỳ Bưu Thanh tính nết đã gàn, không hiễu đó là câu chửi, hắn lấy làm kỳ hỏi:
-Sao tiểu huynh đệ lại quen má ta? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Ta với mẹ ngươi quen nhau từ lâu rồi, Mụ rất diêm dúa! Mọi người đều nổi lên tràng cười ha hả nói:
-Tên tiễu thái giám này miệng trơn như bôi mở. Kỳ Bưu Thanh đỏ mặt lên nói:
-Giỡn hoài! Rồi hắn nghiêm trang hỏi:
-Vì lẻ gì tiểu huynh đệ lại hạ sát Ngao Bái? Vi Tiểu Bảo chợt động tâm linh. Gã lớn tiếng:
-Quân
gian tặc Ngao Bái làm biết bao nhiêu điều tệ hại! Hắn giết chết người
Há chúng ta biết bao nhiêu anh hùng hảo hán. Vi Tiểu Bảo lão gia thề
cùng hắn chẳng đội trời chung. Lão gia…là một người hiên ngang mà bị hắn
bắt đem vào Thanh cung cho làm thái giám. Lão gia hận mình không bầm
nát hắn như tương được để quẳng xác ra ngoài đường cho diều tha quạ mổ
…. Gã biết rằng, càng lên giọng khẳng khái bao nhiêu càng có hy vọng
toàn mạng bấy nhiêu. Quần hào trong nhà đại sãnh ngơ ngác nhìn nhau. Ai
cũng lấy làm kinh dị. Kỳ Bưu Thanh lại hỏi:
-Tiểu huynh đệ làm thái giám được bao lâu? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Cái
gì mà bao lâu? Nữa năm còn chưa tới. Ta là người ở Dương Châu bị chúng
bắt đưa vào Bắc Kinh. Chém cha con mẹ thằng Ngao Bái! Nó chết rồi còn
muốn đem phơi thây trên núi đao hay bỏ vào vạc dầu, hoặc đóng đinh vào
xác, hoặc dùi từng khớp xương cũng chưa hả giận. Một thiếu phụ trung
niên nói:
-Y đúng là người Dương Châu rồi. Mụ nói rõ khẩu âm Dương Châu. Vi Tiểu Bảo liền bắt chuyện:
-Thẩm
thẩm ơi! Chúng ta là người Dương Châu, bị quân chó má Mãn Châu tàn sát
một cách cực kỳ thê thảm! Chúng hạ độc thủ sát nhân 10 ngày liên tiếp,
sớm tối không ngừng. Nhưng nhưng của gia gia tại hạ, bà lớn, bà nhỏ, bà
ba, bà tư, chẳng một ai là thoát chết về tay quân Thát Ðát. Bọn quỷ sứ
Mản Châu giết từ cửa Ðông cho tới cửa Tây, từ cửa Nam cho tới cửa Bắc,
và đều do tên gian tặc Ngao Bái hạ lệnh. Tại hạ….với Ngao Bái có mối thù
truyền kiếp, thề chẳng đội trời chung …. Gã nhớ tới câu chuyện được
nghe người ta nói về vụ tàn sát 10 ngày ở Dương Châu nên càng nói nhiều
người nghe càng cho là sự thực. Quần hào nghe gã nói đều bùi ngùi, gật
đầu lia lịa. Quan An Cơ nói:
-Thế không trách được …Không trách được. Vi Tiểu Bảo lại nói:
-Chẳng những gia gia cùng nhưng nhưng ta bị hạ sát. Cả đến nội tổ ta cũng bị Ngao Bái giết chết. Kỳ Bưu Thanh nói:
-Thật là đáng thương! Thật là đáng thương! Thôi Ngốc Tử hỏi:
-Nam nay ngươi bao nhiêu tuổi? Vi Tiểu Bảo đáp:
- Ta 13….14 tuổi. Thôi Ngốc Tử lại hỏi:
-Vụ
tàn sát ở Dương Châu đến nay đã ngoài hai chục năm. Sao ngươi biết ông
cha ngươi bị Ngao Bái tàn sát? Vi Tiểu Bảo biết là gã hỏi vặn, nhưng đã
lở nói dối thì phải bịa thêm. Gã đáp:
-Sao ta lại biết ư? Khi đó ta chưa ra đời, ta nghe má má kể lại. Thôi ngốc tử cười nói:
-Nếu vậy khi đó ngươi chưa có ở trong bào thai. Thế là không được rồi. Kỳ Bưu Thanh gạt đi:
-Tiểu
huynh đệ chỉ nói là gia gia y bị Ngao Bái giết chết. Không kể đến vụ
tàn sát 10 ngày ở Dương Châu, mà từ ngày Ngao Bái làm quan đến giờ, có
năm nào hắn chẳng giết người. tgt đáp:
-Phải rồi! Phải rồi! Giả lão lục bỗng lên tiếng:
-Tiểu…Tiểu bằng hữu! Ngao Bái giết chết bao nhiêu anh hùng hảo hán thì liên can gì đến tiểu bằng hữu? Vi Tiểu Bảo cãi:
-Sao
lại không liên can đến ta? Ta có một người bạn tốt cũng bị Ngao Bái bắt
vào Thanh cung và bị giết chết rồi, Ta cùng ông bạn ấy bị bắt cùng một
chuyến. Mọi người đồng thanh hỏi:
-Ai vậy? Ai vậy? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Y
là một nhân vật có danh vọng lớn trên giang hồ, tên hiệu là Mao Thập
Bát. Mười mấy người đều ồ lên một tiếng. Giả lão lục hỏi:
-Mao Thập Bát là bạn của tiểu bằng hữu ư? Y chưa chết đâu. Vi Tiểu Bảo làm bộ sửng sốt hỏi:
-Y chưa chết ư? Nếu vậy thì hay biết chừng nào! Xin … Xin ông bạn mời y ra đây. Ta muốn gặp y. Quan An Cơ nói:
-Hay
lắm! Tiểu bằng hữu đây là bạn hay thù. Việc này quan hệ rất lớn. Lão
lục! ngươi dẫn mấy vị huynh đài đi mời Mao Thập Bát ra đây để y nhận
diện. Giả lão lục đáp:
-Xin vâng! Rồi hắn trở gót ra khỏi sãnh đường. Kỳ Bưu Thanh kéo ghế lại mời Vi Tiểu Bảo:
-Tiểu
huynh đệ! Mời tiểu huynh đệ hãy ngồi chơi. Vi Tiểu Bảo không khiêm tốn
gì nữa, ngôì ngay xuống chế. Tiếp theo có người đem lại cho gã một đĩa
bánh và một chung trà. Vi Tiểu Bảo đang đói như cào ruột, cầm lấy ăn hết
ngay. Bọn Quan An Cơ, Kỳ Bưu Thanh lại sai người đi kêu Lý đại ca tức
Lý Lực Thế đến tiếp chuyện Vi Tiểu Bảo. Tuy mọi người ăn nói rất lịch sự
mà thực ra muốn hỏi gã về lai lịch cũng như về những chuyện tao ngộ. Vi
Tiểu Bảo cũng không dấu diếm, thỉnh thoảng chỉ khoác lác mấy câu hay
chửi bới Ngao Bái vài điều, còn kể thực hết. Gã đem mọi việc đã giúp vua
Khang Hy bắt Ngao Bái như thế nào nhất nhất thuật lại, chỉ dấu nhẹm
đoạn Hải Lão công dạy võ cho gã, và vụ vua Khang Hy thân hành cầm dao
động thủ là không nhắc tới. Bọn qav đã được nghe nói Ngao Bái bị tiếu
hoàng đế và bọn tiểu thái giám cần nã, bấy giờ mấy người nghe Vi Tiểu
Bảo thuật chuyện sự việc xảy ra càng thêm sống động và hầu hết là đúng
sự thực. Quan An Cơ thở dài nói:
-Ngao Bái tự xưng là đệ nhất dũng sĩ
ở Mãn Châu không những bị mà bị ông bạn giết chết mà đã bị ông bạn bắt
sống từ trước. Như vậy thật là số trời đã an bài. Chuyện trò trong vòng
nữa giờ, bọn Quan An Cơ, Lý Lực Thế, Kỳ Bưu Thanh đều là những tay lão
luyện giang hồ, rất giàu lịch duyệt, tuy biết rằng Vi Tiểu Bảo nói năng
có chổ phóng đại, song những chi tiết thật là rành mạch, chẳng có chút
hàm hồ. Bỗng nghe tiếng bước chân người vang dội. Cánh cửa sãnh đường mở
ra. Hai đại hán khiêng một cái cáng đi vào. Giả Lão Lục theo sau cáng
lên tiếng:
-Tỷ phy! Mao Thập Bát đại ca đã mời đến đây. Vi Tiểu Bảo
nhảy chồm lên coi, thấy myb nằm trên cáng, hai má gầy phơi xương, cặp
mắt trùng xuống. Dung mạo cực kỳ tiều tụy. Gã hỏi ngay:
-Ðại ca …Ðại
ca mắc bịnh đấy ư? Mao Thập Bát thấy Giả Lão Lục đến triệu đã tưởng
Thanh Mộc Ðường trong Thiên Ðịa Hội có chuyện gì trọng đại mời đến
thương nghị. Bây giờ hắn thấy Vi Tiểu Bảo một cách đột ngột thì mừng
quýnh lên, la gọi:
-Tiểu Bảo! Ngươi…Ngươi cũng trốn ra được ư? Ta
…lúc nào cũng nhớ ngươi hoài. Chỉ mong cho thương thế mau khỏi là trở
lại Thanh cung để cứu ngươi ra. Mao Thập Bát vừa nói mấy câu này, trong
lòng mọi người còn chút hoài nghi nào đều trút bỏ hết. Quần hào tin ngay
những lời Vi Tiểu Bảo hoàn toàn đúng sự thật. Gã quả nhiên là bạn của
Mao Thập Bát và hai người đã bị bắt vào Thanh cung. Mao Thập Bát tuy
không phải là người trong Thiên Ðịa Hội, song đã nỗi tiếng trên chốn
giang hồ đã nói một là một, hai là hai. Mấy năm gần đây lại bị triều
đình Mãn Thanh họa hình thông tri các nơi ra lệnh tầm nã. Vi Tiểu Bảo đã
là bạn của hắn dĩ nhiên không phải là thái giám thật sự của Thanh
triều. Hơn nữa Mao Thập Bát lúc thốt ra lời hoàn toàn bộc lộ chân tình.
Hiển nhiên gã có mối giao tình rất thân vơí thằng nhỏ này. Vi Tiểu Bảo
hỏi:
- Mao đại ca! Ðại …Ðại ca bị thương hay sao? Mao Thập Bát thở dài đáp:
-Hỡi
ơi! Ðêm hôm ấy ta ở Thanh cung trốn ra vừa đến cửa cung thì gặp bọn thị
vệ. Một mình ta phải địch viới năm tên. Ta giết được hai tên trong bọn
chúng, nhưng mình cũng bị chém trúng hai đao, phải liều mạng mới trốn
được ra khỏi cửa cung. Hắn ngừng lại một lát rồi tiếp:
-Bọn thị vệ
trong cung lại rượt theo. Ðáng lý ta không trốnói: thoát được, may nhờ
bạn: hữu trong Thiên Ðịa Hội đến cứu viên, ta mới được toàn mạng. Hắn
lại hỏi:
-Ngươi… Ngươi cũng được quý vị bằng hữu ở Thiên Ðịa Hội cứu
thoát phải không? Bọn Quan An Cơ liền lộ vẽ thẹn thùng vì cảm thấy vụ
này thực ra bọn họ không làm được tốt đẹp gì mấy. Ngờ đâu Vi Tiểu Bảo
liền đáp ngay:
-Ðúng thế! Lão thái giám kia bức bách tiểu đệ phải làm
một tên tiểu thái giám cho tới bửa nay mới có cơ hội trốn thoát. May
nhờ gặp được các vị ….các vị đại gia ở Thiên Ðịa Hội kéo đến, tiểu đệ
…mới được thoát nạn. Quấn hào trong Thiên Ðịa Hội ngấm ngầm thở phào một
cái. Họ cũng biết Vi Tiểu Bảo nói vậy là để bảo toàn thễ diện cho họ.
Lòng họ đâm ra ngấm ngầm cảm kích. Giả Lão Lục mời Mao Thập Bát và Vi
Tiểu Bảo vào phòng nghĩ ngơi. Quần hào trong Thanh Mộc Ðường ở lại nhà
đại sãnh để tiếp tục thương nghị đại sự. Mao Thập Bát thương thế cực kỳ
trầm trọng. Tuy hắn đã điều dưỡng nữa năm mà thân thể hãy còn rất yếu
ớt. Vừa rồi lúc người ta khiêng hắn đi đường, hắn bị hơi xốc cũng làm
đụng đến vết thương đau đớn vô cùng. Lúc này tinh thần hắn cực kỳ mỏi
mệt, muốn nói chuyện nhiều với Vi Tiểu Bảo mà đành bất lực. Vi Tiểu Bảo
nghĩ thầm:
-Bất luận vụ này kết quả đi đến đâu, có điều ta chắc chắn
họ không giết mình là được rồi. Gã cảm thấy trong lòng cởi mở, nằm co
trên chiếc ghế thái sư một lúc rồi ngủ đi hồi nào không hay. Vi Tiểu Bảo
ngủ đến nữa đêm mới thức giấc thì thấy có người ôm gã đặt lên giường và
đáp chăn cho gã hẳn hoi. Sáng sớm hôm sau, một tên hán tữ bưng nước vào
cho gã rửa mặt và một tên mang nước trà cùng một bát canh thịt lớn đến.
Vi Tiểu Bảo tự nhủ:
-Họ đối đải với ta ngày càng tử tế. Hiển nhiên
họ đã xem ta như một vị lão gia. Nhưng gã lại thấy hai hán tử khác đứng
ngoài cửa phòng và ở bên cửa sổ cũng có hai tên giả vờ đi đi lại lại như
không có chuyện gì mà hiển nhiên là để coi chừng gã, sợ gã bỏ trốn mất.
Vi Tiểu Bảo lại hồi hộp trong lòng nghĩ bụng:
-Nếu họ coi ta là quý khách, sao còn phái bốn tên hán tử đến đây canh gát? Gã bỗng nỗi lòng trẻ thơ, lẩm bẩm:
-Hừ!
Bọn chúng muốn canh giử Vi Tiểu Bảo này nhưng e rằng không phải chuyện
dễ dàng. Ðã thế lão gia phải chuồn ra ngoài chơi cho bốn tên ngu xuẩn
này trơ mắt ếch choi. Gã ngó lại tình thế một lượt rồi nghĩ ra một kế,
vươn tay đẩy mạnh cái cửa sổ mé Ðông. Tiếng cánh cửa kẹt mở vang lên.
Bốn tên đại hán liền nhìn về phía đó. Vi Tiểu Bảo dẫn dụ cho bọn chúng
chú ý về một ngả rồi dùng sức mạnh mở cửa ra vào. Ðoạn gã chui tuột vào
gầm giường. Bốn tên hán tử nghe tiếng kẹt cửa vội quay đầu nhìn lại thì
thấy hai cánh cửa đã mở toang còn đang lung lay. Bọn chúng tâm thần giao
động, giật minh kinh hải. Nguyên bốn tên này quả nhiên đã vâng menh đến
đây giám thị Vi Tiểu Bảo. Bôn chúng thấy cửa phòng đột nhiên mở rộng
thì ý nghĩ đầu tiên là gã đã bỏ trốn rồi. Cả bốn tên cùng la thất thanh:
-Trời
ơi! Hỏng bét!… Bọn chúng xông cả vào phòng thì chỉ thấy Mao Thập Bát
nằm trên giường đang ngủ say. Còn Vi Tiểu Bảo quả nhiên không thấy đâu.
Chẳng biết gã đi đàng nào? Một người lớn tiếng hô:
-Thằng lỏi đó chưa
thể trốn đi xa được. Vậy các vị chi đường rượt theo bắt lại. Ta lên báo
cáo cho thượng cấp. Ba tên kia “dạ” một tiếng rồi xông ra khỏi phòng.
Hai tên nhảy lên nóc nhà ngoảnh nhìn bốn phía. Vi Tiểu Bảo hắn giọng một
tiếng rồi từ dưới gầm giường chui ra, gã đàng hoàng đi lên nhà đại
sãnh. Có tiếng đẩy cửa mở ra. Quan An Cơ và Lý Lực Thế đang ngồi với
nhau, bỗng một tên đại hán vâng mệnh giám thị Vi Tiểu Bảo hốt hoảng chạy
vào vừa thở vừa nói:
-Gã tiểu tử đó… đột nhiên trốn mất …không hiễu…
đi về ngả nào… Hắn chưa dứt lời bỗng thấy Vi Tiểu Bảo xuất hiện đột
ngột liền “ủa” một tiếng. Hai mắt trợn ngược, miệng há hốc ra không biết
nói sao. Vi Tiểu Bảo vươn vai nói:
-Lý đại ca! Quan phu tử! Tại hạ có lời thĩnh an. Quan An Cơ và Lý Lực Thế đưa mắt nhìn nhau rồi bảo đại hán kia:
-Cút đi! Thật đồ vô dụng. Rồi quay lại nhìn Vi Tiểu Bảo cười nói:
-Mời tiểu huynh đệ ngồi chơi. Ðêm qua tiểu huynh đệ ngủ ngon chứ? Vi Tiểu Bảo cười hì hì ngồi xuống rồi đáp:
-Tại hạ ngủ ngon lắm. Cánh cửa sổ nhà đại sãnh lại mở ra. Hai tên đại hán xông vào. Một tên la lên:
-Quan
phu tử! Gã tiểu tử kia không hiễu trốn đi đâu … Gã chưa dứt lời chợt
ngó thấy Vi Tiểu Bảo ngồi đó giật mình, miệng ấp úng:-Ô hay! Y…y… Vi
Tiểu Bảo không nhịn được cười ha hả nói: -Bốn đại hán như các ngươi thật
là đồ vô dụng, cả việc coi một thằng nhỏ cũng không xong. nếu ta định
trốn thì đã bỏ đi từ lâu rồi. Lại một tên ngơ ngác hỏi:
-Làm sao ông
bạn …ra ngoài được? Tại hạ chỉ thấy mắt hoa lên một cái rồi bóng người
mất biến. Ông bạn đã trốn thoát rồi. Vi Tiểu Bảo cười đáp:
-Ta có phép tàng hình. Phép thuật này không thể truyền thụ cho ngươi được. Quan An Cơ nhìn đại hán kia chau mày xua tay nói:
-Xuống đi. đại hán ngây ngô hỏi lại:
-Ông bạn có phép tàng hình thật ư? Thảo nào…thảo nào… Rồi gã lui ra. Lý Lực Thế nói:
-Tiểu
huynh đệ hãy còn nhỏ tuổi mà thông minh cơ cảnh hơn đời, thật khiến cho
người ta phải kính phục. Bỗng nghe tiếng vó ngựa văng vẳng từ đàng xa
vọng lại. Hiển nhiên một đoàn người ngựa đang chạy tới nơi. Quan An Cơ
và Lý Lực Thế đều đứng lên. Lý Lực Thế khẻ hỏi:
-Có phải quan binh của bọn Thát Ðát không? Quan An Cơ gật đầu, đua ngón tay lên miệng thổi ba tiếng pho pho. Rồi hắn hô lớn:
-Anh
em hãy chuẩn bị! Giả Lão Lục hộ vệ Mao gia. Ðại đội binh tới nơi không
nên tiếp chiến, cứ chiếu theo biện pháp trước chia đi các ngả mà rút
lui. Bốn năm hán tử vâng dạ rồi đem hiệu lệnh truyền ngoài. Mọi người
đều đứng lên chuẩn bị rút lui. Quan An Cơ lại bảo Vi Tiểu Bảo:
-Tiểu huynh đệ! Huynh đệ hãy đi theo ta. Bỗng có người xông vào lớn tiếng hô:
-Tổng đà chủ giá lâm. Quan An Cơ và Lý Lực Thế đồng thanh hỏi:
-Sao? Tổng đà chủ thống lãng Ðường chủ năm Ðường cởi ngựa tới đây. Quan, Lý hai người cả mừng đồng thanh hỏi:
-Sao ngươi biết? Người kia đáp:
-Thuộc
hạ gặp các vị ở dọc đường. Chính Tổng đà chủ đã sai thuộc hạ về báo tin
trước. Quan An Cơ thấy gã chạy bở hơi tai ra chiều rất mệt nhọc liến
gật đầu nói:
-Ðược rồi! Ngươi đi nghĩ đi. Y lại kêu người đến dặn:
-Không
phải bọn quan binh Thát Ðát mà là Tổng đà chủ giá lâm. Tin này vừa loan
ra, tiếng hoan hô vang dậy một góc trời. Quan An Cơ nắm tay Vi Tiểu Bảo
nói:
-Tiểu huynh đệ! Tổng đà chủ của bản đà giá lâm. Chúng ta hãy ra
ngoài nghênh tiếp. Vi Tiểu Bảo liền theo bọn Quan An Cơ, Lý Lực thế và
quần hào ra ngoài cửa lớn. Gã thấy hai ba trăm người sắp hàng hai bên mà
người nào vẽ mặt cũng vui tươi, phấn khới. Lát sau, hai đại hán khiêng
cáng đưa Mao Thập Bát ra. Lý Lực Thế nói:
-Mao huynh! Mao huynh là tân khách, bất tất phải giử lễ. Mao Thập Bát đáp:
-Tại
hạ ngưỡng mộ đại danh của Trần Tổng đà chủ từ lâu, khác nào sấm nổ bên
tai bữa nay được bái kiến lão nhân gia thì dù…có chết cũng khõi uỗng một
đời. Giọng nói thều thào tỏ ra vẫn không đủ khí lực, nhưng mặt hắn
thoáng lộ màu hồng, tỏ ra rất cao hứng. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần.
Cát bụi tung bay, mười người kỵ mã chạy tới nơi. Ba nguời đi trước chưa
đến gần đã tung mình xuống ngựa. Bọn Lý Lực Thế tiến ra đón tiếp cầm tay
ba người nói chuyện ra vẽ rất thân thíết. Vi Tiểu Bảo nghe một trong ba
người nói:
-Tổng đà chủ đang chờ ở phía trước. Mời Lý đại ca, Quan
phu tử cùng mấy vị ra ngoài đó… Mấy người đứng thương lượng vài câu rồi
Lý Lực Thế, Quan An Cơ, Kỳ Bưu Thanh, Thôi Ngốc Tử lên ngựa cùng những
người mới đến dong ruỗi như bay. Mao Thập Bát ra chiều thất vọng hỏi:
-Trần
Tổng đà chủ không đến ư? Hắn hỏi câu này không ai trả lời, tỏ ra mọi
người chưa nhìn thấy Tổng đà chủ và cũng đều thất vọng. Sau một lúc lâu,
một người kỵ mã chạy đến truyền lệnh và điểm danh 13 người bảo họ đến
ra mắt Tổng đà chủ. Mười ba người kia cả mừng phi thân lên ngựa chạy đi.
Vi Tiểu Bảo hỏi Mao Thập Bát:
-Mao đại ca! Trần Tổng đà chủ giá lâm rồi phải không? Mao Thập Bát ngập ngừng đáp:
-Ta
…cũng chưa gặp qua. Mọi người trên chốn giang hồ đều đem lòng ngưỡng mộ
Trần Tổng đà chủ và muốn được bái kiến …lão nhân gia …nhưng đó là một
điều rất khó khăn. Vi Tiểu Bảo cười khẩy một tiếng, bụng bảo dạ:
-Hừ!
Con mẹ nó! cÓ phải là của hiếm trên đời đâu mà khệnh khạng thế? Lão gia
chẳng thèm ra mắt nữa. Quần hào thấy tình trạng này cũng cho là Tổng đà
chủ không vào, nhưng họ vẫn ôm một chút hy vọng, cứ đứng ngoài cửa lớn
chhờ đợi. Có nggười đứng lâu mỏi cẳng liền ngồi xuống đất. Có người
khuyên Mao Thập Bát:
-Mao gia! Mao gia hãy vào nhà nghĩ đi. Khi tệ
Tổng đà chủ tới nơi, chúng tôi sẽ vào mời Mao gia đến ra mắt. Mao Thập
Bát lắc đầu đáp:
-Không! Tại hạ cứ chờ ở đây. Ðại giá của Trần Tổng
đà chủ quang lâm mà tại hạ không đón chờ ở ngoài cổng là …là…thất kính.
Hởi ôi! Không hiểu Mao Thập Bát kiếp này còn có phúc phận được thấy mặt
lão nhân gia một lần nào chăng? Vi Tiểu Bảo theo Mao Thập Bát từ Dương
Châu đến Bắc Kinh, gã đã từng nghe khi hắn đề cập đến những nhân vật có
danh vọng trong võ lâm mà vẫn không coi vào đâu. Bây giờ đối với Trần
Tổng đà chủ thì lại ra chiều kính trọng phi thường. Thật là một chuyện
chưa từng có đối với Mao Thập Bát. Bất giác gã cũng bị cảm nhiểm sinh
lòng kính trọng Trần Tổng đà chủ, không dám mắng thầm nữa. Bỗng nghe
tiếng vó ngựa vang lên. Lại một người kỵ mã đến nơi. Những người đang
ngồi dưới đất vội đứng lên hết. Ai cũng nghển cổ dòm ngó, mong được Tổng
đà chủ gọi ra tương hội. Quả nhiên người chạy ngựa đến nơi là nhân vật
đứng đầu bốn tên sứ giả. Gã xuống ngựa chắp tay nói:
-Trần Tổng đà
chủ mời Mao Thập Bát gia và Vi Tiểu Bảo gia ra ngoài kia tương hội. Mao
Thập Bát cất tiếng hoan hô, ngồi trên cáng nhãy chồm lên. Nhưng rồi hắn
la lớn:
-Úi Chao! Ðoạn té xuống cáng. Hắn thúc giục:
-Ði lẹ lên! Ði lẹ lên! Vi Tiểu Bảo cũng cực kỳ cao hứng, bụng bảo dạ:
-Ở
Thanh cung lão gia đã được người ta kêu bằng “Công Công” nhiều rồi.
Nhưng đây là lần đầu tiên được người kêu bằng Vi Tiểu Bảo gia. Ha ha! Vi
Tiểu Bảo này đã thành một vị lão gia rồi. Hai tên sứ giả ngồi trên lưng
ngựa đón lấy đòn cáng rồi hai ngựa đi song song tiến về phía trước. Còn
tên sứ giả đi giữa nhường ngựa cho Vi Tiểu Bảo cưỡi, rồi gã kiếm con
ngựa khác cưỡi theo sau. Sáu người theo đường lớn mà đi. Ði được chừng
được ba dậm, lại rẽ vào đường nhỏ mé hữu tiếp tục thượng lộ. Dọc đường
rãi rác những hán tử ba người một tốp hay hai người một tốp hoặc ngồi
hoặc đi để tuần phòng canh giử. Tên thủ lãnh bọn sứ giả chìa ba ngón tay
là ngón giữa, ngón vô danh và ngón út trỏ xuống đất. Hai tên canh gát
gật đầu rồi cũng đưa tay làm ám hiệu. Vi Tiểu Bảo thấy bọn người này ra
ám hiệu mỗi chổ mỗi khác chớ không giống nhau, gã không hiểu bọn họ có
dụng ý gì. Ðoàng người lại đi chừng 12, 13 dậm thì đến trước mặt một tòa
trang viện. Năm người xuống xuống ngựa rồi tên thủ lãnh sứ giả lại ra
hiệu với hán tử đứng ở ngoài trang. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: