truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Lộc Đỉnh Ký – Hồi 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hồi 09 : Ðồng Giác Quá Giang , Hỏa Tiển Xạ
Tượng

Mao Thập Bát thấy Tiểu Bảo cho hắn
là phải , hả hê cười đáp :

-Kể từ ngày ta biết ngươi , đây là
lần đầu ta được nghe ngươi nói một câu phải trái .

Vi Tiểu Bảo nói :

-Còn ta không biết đến bao giờ mới
nghe một lời hợp lý của lão ? Mộc vương gia là một vị đại anh hùng , đại hào
kiệt , gây nên thành tích trong những trận “Ðồng giác quá giang” ,
“Hoả tiển xạ tượng” thì ai mà không kính mến ?

Mao Thập Bát hỏi lại :

-Ðồng giác quá giang và Hỏa tiển xạ
tượng nghĩ là làm sao ?

Vi Tiểu Bảo vênh mặt lên cười ha hả
nói :

-Lão đã biết kính ngưỡng Mộc phủ ở
Vân Nam , lại không hiễu vì lẽ gì Mộc vương gia thành anh hùng hảo hán ? Lão có
biết Mộc vương gia là nhân vật như thế nào của Minh thái tổ không ?

Mao Thập Bát đáp ngay :

-Mộc vương gia là một vị đại tướng
thần dũng , quả cãm của Minh thái tổ thì còn ai không biết nữa ?

Vi Tiểu Bảo Cãi :

-Vương gia chẳng phải là đại tướng ,
dễ thường là một tên vô danh tiểu tốt chăng ? Này ! Thái tổ hoàng đế có sáu vị
vương gia dưới bệ thì Trung Sơn Vương Từ Ðạt , Khai Bình Vương Thường Ngộ Xuân
chắc lão biết rồi , nhưng còn bốn vị nữa là những ai ?

Mao Thập Bát nguyên là một tên hào
kiệt lổ mãng trên chốn giang hồ , ít đọc sách thì làm sao mà hiễ được li6ch sử
khai quốc của triều Minh . Dù hắn có nghe danh Từ Ðạt và Thường Ngộ Xuân , mà
cũng không hiễu hai vị này ở trong sáu vương gia của Minh thái tổ . Hắn cũng
chẳng biết Trung Sơn Vương , Khai Bình Vương là gì ?

Còn Vi Tiểu Bảo hàng ngày la cà
quanh quẩn ở nhà lâu kỹ viện thành Dương Châu , gã đã nghe người ta không biết
bao nhiêu lần đem pho Anh Liệt truyện ra bàn tán , sự tích truyện này hầu như
gã đã thuộc lòng . Hiện thời nhà Minh mới mất chưa được bao lâu , lòng người còn
luyến tiếc Minh triều , chỉ mong cho nhà Minh khôi phục được giang sơn . Có
điều họ không dám công khai nói đến chuyện phản Thanh phục Minh , mà chỉ bàn
tán những sự nghiệp anh hùng của triều trước .

Sở dĩ nhân dân trong thành Dương
Châu khoái nghe nhất là pho Anh Liệt truyện , vì pho tiểu thuyết này phô diễn
những sự nghiệp cao cả của bao nhiêu anh hùng hào kiệt phò Minh dựng nước .

Trong công cuộc khai sáng cơ nghiệp
, gian lao nhất là trận đại chiến giữa Minh thái tổ và Trần Hữu Lượng trên hồ
Bá Dương . Thế mà họ chỉ thích nghe những chiến công oanh liệt của người Hán
đánh đuổi Thát Ðát bật ra ngoài biên ải .

Mọi người nghe chuyện Minh thái tổ
đánh bộ lạc Thát Ðát , song họ yên chí đó là người Hán đánh Mãn Thanh . Nhất là
những đoạn người Hán đại thắng và quân Thát Ðát chạy xiển niển làm cho họ nức
lòng . Do đó thính giả sùng bái nhất là Từ Ðạt , Thường Ngộ Xuân và Mộc Anh là
những vị khai quốc công thần đời nhà Minh .

Những người kể chuyện đến ba vị này
thường bịa đặt thêm cho sự nghiệp của ba vị trên thêm phần vĩ đại , khiến cho
người nghe hứng khởi tinh thần .

Vi Tiểu Bảo thấy Mao Thập Bát không
trả lời được câu hỏi của gã , gã nhơn nhơn đắc ý dõng dạc nói :

-Sáu vị vương gia dưới triều Minh
thái tổ , ngoài Trung Sơn Vương Từ Ðạt , Khai Bình Vương Thường Ngộ Xuân còn
bốn người nữa cao lớn hơn người trung nguyên nhiều . Nguyên soái Ðạt Lý Ma mình
mặc áo giáp , tay cầm trường thương . Hắn đứng trên bờ sông Bạch Thạch thét lên
một tiếng khác nào sét nổ lưng trời . Tiếp theo tiếng “bì bỏm”
“bì bỏm” . Lão có biết chuyện gì xảy ra hay không ?

Mao Thập Bát đáp :

-Ta biết thế nào được .

Vi Tiểu Bảo nói :

-Nguyên đạt Lý Ma tiếng thét lớn quá
, làm cho mười mấy tên quân nhà Minh giật bắn người lên , từ trên lưng ngựa rớt
xuống sông bật thành tiếng “bì bỏm” . Mộc vương gia coi chừng tình
thế không ổn . Nếu để Ðạt Lý Ma thét thêm mấy tiếng nữa thì quân ta chưa đánh
đã tan rả . Bất giác vương gia chau mày suy nghĩ , nảy ra một diệu kế …..

Ngày thường Vi Tiểu Bảo nói chuyện
hay văng tục . Những danh từ mẹ kiếp , con bà nó tựa hồ dính liền vào cửa miệng
, hễ động tới là tuôn ra . Nhưng khi thuật lại chuyện Mộc Anh bình định Vân Nam
thì lại bắt chước giọng đạo mạo của những thầy đồ nói chữ , không thốt ra câu
thô tục nào .Thĩnh thoảng gã lại chêm vào một vài thành ngữ mà chính gã cũng
không hiễu hết nghĩa .

Vi Tiểu Bảo lại kể tiếp :

-Mộc vương gia đã có chủ định rồi ,
vừa thấy Ðãt Lý Ma há miệng đỏ như chậu máu định thét nữa , liền giương cung
lắp tên bắn một phát . Mũi tên rít lên veo véo vọt ra rất lẹ nhằm cửa miệng Ðạt
Lý Ma lao tới .

Mộc vương gia quả là tay thiện xạ
đúng với câu bách bộ xuyên dương bách phát bách trúng . Mũi tên của vương gia
vượt qua sông Bạch thạch bay về phía Ðạt Lý Ma . Nhưng Ðạt Lý Ma cũng không
phải hạng tầm thường . Hắn vừa thấy khí thế của mũi tên vọt tới , vội vàng cúi
đầu xuống tránh khỏi .

Gã ngừng lại một chút rồi kể tiếp :

-Ðột nhiên phía sau lưng Ðạt Lý Ma
vang lên những tiếng rú thê thãm , Ðạt Lý Ma nhìn lại thấy mười vị tướng quân
đều bị thủng ngực máu chảy đầm đìa . Thì ra mũi tên của Mộc vương gia đã bắn
xuyên từ trước ngực ra đến sau lưng mười viên đại tướng bên địch…..

Mao Thập Bát lắc đầu ngắt lời :

-Không có lý nào thế được . Dù Mộc
vương gia sức mạnh như thần cũng chẳng có thể bắn một phát tên mà xuyên qua
thân thể mười người liền một lúc .

Vi Tiểu Bảo nói :

-Mộc vương gia vốn là một vị thiên
thần được đức Ngọc hoàng phái xuống giúp Minh thái tổ bình định giang sơn ,
chhớ không phải người thường . Một phát tên bắn ra thấu qua thân thể mười người
đã mang tên là Xuyên vân tiển .

Mao Thập bát bán tín bán nghi , hỏi
:

-Rồi sao nữa ?

Vi Tiểu Bảo tiếp tục kể :

-Ðạt Lý Ma thấy thế phẩn nộ , miệng
lẩm bẩm : “Ngươi biết bắn tên , dễ thường ta không biết băán hay sao
?” . Ðoạn hắn đương cung lắp tên bắn trả Mộc vương gia . Mộc vương gia
liền thét lên một tiếng giỏi lắm . Rồi đua bàn tay trái ra , dùng hai ngón kẹp
lấy mũi tên một cách rất ung dung .

Vi Tiểu Bảo ngưng lại một chút rồi
kể tiếp :

-Giữa lúc ấy trên không có một bầy
chim nhạn bay ngang rít lên mấy tiếng thê thãm . Mộc vương gia bỗng nghĩ ra một
kế quát to :

-Hãy coi ta bắn mắt bên trái con
nhạn thứ ba .

Mao Thập Bát hỏi xen vào :

-Thế rồi vương gia có bắn trúng được
như lời không ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

-Lão đừng nóng nảy , để ta kể hết
cho mà nghe .

Ðoạn gã kể tiếp :

-Ðạt Lý Ma cũng nghĩ như lão !
“Chim bay thế kia , muốn bắn con thứ ba đã là chuyện khó , thế mà thằng
cha này lại nói rõ bắn vào mắt bên trái con chim , mới thật là kỳ ?” . Hắn
nghĩ vậy rồi ngững đầu trông lên , Mộc vương gia thừa cơ phóng tên liên châu ra
. Ba mũi tên thi nhau bay vèo vé hướng Ðạt Lý Ma .

Mao Thập Bát hứng chí vổ đùi reo lên
:

-Hay lắm ! Hay lắm ! Ðó là kế dương
Ðông kích Tây .

Vi Tiểu Bảo nói :

-Nhưng Ðạt lý Ma chưa đến ngày tận
số . Mũi tên đầu trúng vào mắt bên hữu hắn . Người hắn lảo đảo từ trên ngựa té
xuống . Còn hai mũi tên kia xuyên qua trước mặt Ðạt Lý Ma xuyên thủng ngực tám
tên quân nữa !

Mao Thập Bát dục :

-Ngươi kể tiếp đi !

Vi Tiểu Bảo kể tiếp :

-Quân sĩ bên Nguyên mình đầy lông lá
, quân nhà Minh kêu chửi mao binh mao tướng . Mộc vương gia bắn ba mũi tên làm
chết mất 18 tên có lông .Vì thế cho nên mới có câu Mộc vương gia cách giang xạ
tử Ngô Thập Bát .

Mao Thập Bát sửng sốt hỏi :

-Ngươi nói sao ? Ba mũi tên đó bắn
quân Nguyên vì lẻ gì ngươi nói nó bắn ta ?

Vi Tiểu Bảo nghe Mao Thập Bát nói
vậy liền đáp :

-Trận cách giang đại chiến này , Mộc
vương gia đã dùng ba mũi tên để bắn chết Mao Thập Bát tức là 18 tên mao tặc .

Vi Tiểu Bảo nói đến đây thích chí
cười ha hả . Mao Thập Bát mới biết Tiểu Bảo bịa chuyện để xỏ xiên hắn . Hắn
liền thóa mạ :

-Con bà nó ! Ðó là Mộc vương gia
cách giang đại chiến dùng ba mũi tên bắn chết thằng khốn kiếp Vi tiểu Bảo .

Vi tiểu Bảo vừa cười vừa cãi lại :

-Thời đó cách nay đã lâu , ta chưa
sinh ra đời , Mộc vương gia làm sao bắn chết ta được ?

Mao Thập Bát thấy câ chuyện vui vui
, liền giục :

-Còn Ðạt Lý Ma bị trúng tên rồi ra
sao ? Nói nốt đi đừng lảm nhảm nữa .

Vi Tiểu Bảo nói :

- Quân Nguyên thấy chủ soái bị trúng
tên ngã ngựa thì nhốn cả lên . Mộc vương gia thấy quân Nguyên rối loạn toan xua
quân qua sông đánh tràn đi , bỗng nghe bên bờ kia có tiếng reo hò , bình bên
địch đã kéo đến . Tiếp theo tên bắn ra như mưa . Mộc vương gia lại nghĩ ra một
kế , phái bốn viên đại tướng lén dẫn quân xuống hạ lưu để vượt qua sông Bạch
Thạch rồi kéo vòng lại đánh phía sau quân Nguyên . Mỗi tên quân đều mang theo
một cái còi đồng chờ khi tập hậu là thổi kèn làm hiệu để bên này biết mà dồn
quân qua sông tiến đánh mặt trước . Do đó mà có câu “Ðồng giá (còi đồng)
độ giang” .

Mao Thập Bát hỏi :

-Bốn viên đại tướng có phải là Lưu ,
Bạch , Phương , Tô ?

Vi Tiểu bảo chẳng biết có phải hay
không nhưng gã vẫn cãi :

-Không phải ! Bốn đại tướng đó là
Châu , Trần , Ngô , Vương . Bọn Lưu , Bạch , Phương , Tô lúc đó đang kề cận bên
cạnh vương gia .

Mao Thập Bát gật đầu nói :

-Té ra là thế !

Vi Tiểu Bảo nhơn nhơn đắc ý tiếp tục
kể :

-Mộc vương gia lại ra lệnh cho Lưu ,
Bạch , Phương , Tô đem bỏ thuyền nhỏ , bè cây xuống nước tựa hồ như chuẩn bị
muốn vượt qua sông .

Nguyên binh thấy quân Minh chuẩn bị
vượt sông liền giương cung nỏ nhất tề bắn ra . Mộc vương gia thấy quân địch bắn
rát quá liền ra lệnh thu binh . Sau nữa giờ lại cho thúc trống xua quân xuống
bè . Tướng Nguyên lại phải huy động cung nỏ bắn dữ dội hơn . Hởi ơi dưới sông
Bạch Thạch hôm ấy không biết bao nhiêu rùa , cua , tôm bị tên bắn chết oan .

Mao Thập bát cười hơ hớ ngắt lời :

-Truyện này ta không thể tin lời
được , Hoặc giả tôm cá trúng tên thì còn có lý , còn bắn rùa đâu phải chuyện dễ
dàng .

Vi Tiểu Bảo không chịu nói :

-Nếu lão không tin thì đi mua vài
con rùa treo lên bắn thử coi .

Mao Thập Bát lẩm bẩm :

-Việc gấp là phải lên đường đâu có
thì giờ đâu mà chơi trò đó ?

Tuy hắn nghĩ vậy nhưng không nói ra
vì sợ mất lòng Vi Tiểu Bảo , nếu gã bực mình sẽ không chịu kễ tiếp , hắn liền
tiếp hỏi :

-Ðược rồi ! Bắn rùa thì rùa chết là
xong . Vụ đó tiếp tục ra sao ?

Vi Tiểu Bảo nói :

-Kế đó thủ hạ của Mộc vương gia bắt
được 18 con cá có lông trên sông Bạch Thạch đem nướng cho quân lính ăn hết .

Mao Thập Bát vừa cười vừa mắng :

-Quân tiểu quỉ kia ! Ngươi chỉ bịa
chuyện để xỏ xiên lão gia . Thôi đừng rắc rối nữa ! Hãy kễ tiếp vụ Mộc vương
gia vượt sông Bạcg Thạch cho ta nghe .

Vi Tiểu Bảo thấy vị thính giả độc
nhất của hắn đã say sưa câu chuyện thì trong lòng khoan khoái mà mặt vẫn tỏ vẽ
nghiêm trang , gã kễ tiếp :

-Mộc vương gia thấy Nguyên binh bắn
dữ quá liền truyền cho quân sĩ thúc trống reo hò làm như nổi hiệu tấn công và
vượt qua sông Bạch Thạch , nhưng đó chỉ là cách hư trương thanh thế để cho bên
địch hoang mang mà bắn tên xuống sông . Sự thật bên này vẫn án binh bất động .
Mãi đến khi Mộc vương gia nghe hiệu lịnh phía sau hậu quân bên địch , những
tiếng còi đồng thổi lên inh ỏi , biết là bốn tướng Châu , Trần ,Ngô , Vương đã
vượt qua sông đánh úp vào hậu quân bên địch . Khi nào vương gia chịu bỏ lở cơ
hội liền ra lệnh cho tam quân cầm mộc đở tên ùn ùn kéo xuống bè và phen này
vượt qua sông thật sự . Bọn Thát Ðát đã bắn phí tên quá nhiều , mười phần không
còn được một hai , quân binh đã nao núng . Hơn nữa phía sau hậu quân lại bị
đánh úp . Lúc này chủ soái đã bị thương , không còn người chỉ huy vững chắc ,
lòng quân náo loạn , không còn ý chí chiến đấu .

Vi Tiểu Bảo dừng lại một chút , gã
chờ Mao Thập bát dục dã mới chịu kễ tiếp :

loading...

-Khi quân Minh sang được đến bờ bên
kia rồi , Mộc vương gia thúc ngựa nhãy vọt lên . Nguyên binh vừa thấy vương gia
đã bỏ chạy tán loạn . Giữa đám loạn quân , Mộc vương gia bỗng thấy một người
nằm trên yên ngựa , chung quanh có rất nhiều quân Thát Ðát bảo vệ rất nghiêm
mật .

Vương gia biết chắc đó là Ðạt Lý ma
, liền xông ngựa lại lớn tiếng quát hỏi :

-Ðạt Lý Ma ! Sao không xuống ngựa
đầu hàng đi , còn đợi đến bao giờ ?

Ðạt Lý Ma nói :

-Ta….Không phải là Ðạt Lý Ma .

Mộc vương gia thấy con mắt bên phải
hắn còn cắm mũi tên , chui tên có chạm chữ Mộc rất rõ , biết ngay đó chính là
mũi tên của mình vừa bắn trước đây . Sở dĩ Ðạt Lý Ma chưa dám rút ra vì sợ bị
ngất xĩu , đành phải để yên ráng chịu đau đớn .

Mộc vương gia không nói gì nữa , lật
tức thò tay ra nhanh như chớp túm lấy Ðạt Lý Ma quăng xuống đất rồi quát bảo
thủ hạ :

-Trói hắn lại cho ta !

Bốn viên đại tướng Lưu , Bạch ,
Phương , Tô nghe Mộc vương gia thé quân sĩ trói Ðạt Lý Ma lại sợ bị chúng lầm
lở nên đều xông ra cột hắn lại .

Trận này quân Nguyên bị thãm bại .
Xác chết của bọn Thát Ðát chìm xuống sông Bạch Thạch không biết đến bao nhiêu
má kễ . Những loài cua rùa tôm cá trong sông xúm vào rỉa thịt những quân Mao
tặc rồi trên mình những loài thủy tộc ở sông này cũng đều mọc lông .

Mao Thập Bát nghe tới đây biết rằng
Tiểu Bảo có ý xỏ xiên hắn . Nhưng hắn lại không biết đích xác những loài rùa
,cá có mộc lông hay không , nên không dám vặn hỏi .

Vi Tiểu Bảo lại kễ tiếp :

-Mộc vương gia đại thắng liền thúc
quân thẳng tới kinh thành của Lương Vương . Khi đại quân đến bờ hào bên thành
thì thấy trong thành vẫn yên lặng như tờ , không có động tĩnh chi hết .

Mộc vương gia liền hạ lệnh thúc
trống kêu người ra khêu chiến , nhưng trong thành vẫn im lìm .

Mộc vương gia ngẫng đầu lên nhìn
thấy trên mặt thành treo một tấm bảng trên đề hai chữ “Miễn Chiến”
rất lớn …

Mao Thập Bát ngắt lời :

-Thế là Lương Vương tự biết sức mình
không thể cầm cự được nên treo bảng miễn chiến bài .

Vi Tiểu Bảo kễ tiếp :

-Mộc vương gia vốn là người nhân từ
, liền nghĩ rằng Lương Vương treo bảng miễn chiến bài là có ý muốn đầu hàng .
Lão gia bụng bảo dạ :

-Bên địch mà đầu hàng là may . Nếu
ta tấn công ráo riết thì có thể thành công lẹ hơn , nhưng khiến cho nhân dân
phải chịu vạ lây thì cũng là điều đáng tiếc . Chi bằng ta hãy đình chiến ba bửa
để chờ Lương Vương tự động đầu hàng . Có như thế thì bách tính mới được an ổn ,
khỏi bị chết oan .

Mao Thập Bát vổ đùi nói :

-Phải rồi ! Mộc gia vĩnh viển trấn
thủ Vân Nam nỗi tiếng là những nhà giàu lòng ưu ái , nhân dân rất mến phục mà
thương đế cũng độ trì cho mọi sự hay .

Vi Tiểu Bảo lại kễ tiếp :

-Ðêm hôm ấy , Mộc vương gia ngồi
trong trướng khêu đèn lên đọc sách Xuân Thu .

Mao Thập Bát hỏi :

-Quan vương gia (tức Quan Vân Trường
thời Tam Quốc) ưa đọc Xuân Thu , chẳng lẽ Mộc vương gia cùng theo Quan vương
gia mà đọc sách Xuân Thu ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

-Hai vị này đều là vương gia và đều
trung dũng quả cảm thì dĩ nhiên là phải đọc Xuân Thu , chẳng lẽ đi đọc sách
“Hạ Ðông” ?…

Sự thực gã cũng chẳng biết là có
sách nào Hạ Ðông hay không ? Ðể phản đối Mao Thập Bát gã bịa ra sách Hạ Ðông
cho ngược lại với Xuân Thu . Muốn cho câu chuyện văn vẽ hơn , gã giải thích :

-Hạ Ðông là sách của Trương Phi ưa
đọc . Trương Phi khác với Quan vương gia ở chổ có dũng lực mà lại vô mưu . Còn
Mộc vương gia nguyên là sao Vũ Khúc giáng thế giống như Quan vương gia thì dĩ
nhiên đọc sách Xuân Thu mà không đọc Hạ Ðông .

Mao Thập Bát chẳng biết sách vở là
gì nhưng cũng khen Xuân Thu là sách hay rồi lẩm nhẩm gật đầu .

Vi Tiểu Bảo kễ tiếp :

-Mộc vương gia đang đọc sách , bỗng
mắc đi tiểu tiện liền đứng dậy cầm cái bình Kim dạ hồ của đức Thái tổ hoàng đế
ban cho định đi tiểu vào trong đó bất thình lình nghe trong thành có tiếng gầm
thét vang trời nhưng đây không phải là tiếng hổ gầm hay ngựa hí . Mộc vương gia
nghe thanh âm này liền cảm thấy nôn nao trong dạ .

Mộc vương gia bất giác cả kinh la
lên :

-Thôi nguy mất rồi !

Mao Thập Bát sửng sốt hỏi :

-Tiếng kêu gì vậy ?

Vi Tiểu Bảo nói :

-Lão thử đoán coi .

Mao Thập Bát nói :

-Chắc là mấy tên quân Thát Ðát gầm
thét ở trong thành như kiểu Ðạt Lý Ma lúc trước chớ gì ?

Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp :

-Không phải ! Mộc vương gia nghe
tiếng gầm liền không đi tiểu nữa , cầm chiếc kim dạ hồ kính cẩn để lên bàn …

Mao Thập Bát ngắt lời :

-Cái bình tiểu tiện đó sao lại đặt
lên bàn ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

-Mặc dù nó là cái bình tiểu tiện
nhưng nó là đồ ngự từ (vua ban) của đức Thái tổ hoàng đế , ai dám coi nó là vật
tầm thường ? Vì thế Mộc vương gia phải bưng bình một cách kính cẩn , trịnh
trọng đặt lên bàn . Ðoạn Mộc vương lập tức sai nổi hiệu trống tụ hợp các tướng
sĩ . Ngài cầm một cây kim phê lệnh tiển tuyên hô ; “Ngô tướng quân nghe
lệnh đây ! Tướng quân dẫn ba ngàn quân binh đi săn chuột ngay đêm nay . Tên nào
bắt được nhiều sẽ có thưởng . Tên nào không bắt được con nào thì cứ chiếu theo
binh pháp xử trị ” .

Lưu tướng quân đáp một tiếng :
“Phụng mạng” , đón lấy lệnh tiển rồi dẫn quân đi săn chuột .

Mao Thập Bát lấy làm kỳ hỏi :

-Ở nơi trận thượng phái quân đi bắt
chuột để làm gì ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

-Mộc vương gia dụng binh như thần .
Quân cơ phải giử bí mật khi nào tiết lộ ? Nguyên soái có lệnh , tướng sĩ chỉ
biết tuân mệnh thi hành , viên tướng nào nhận lệnh tiển mà còn mở miệng hỏi lại
một câu là Mộc vương gia nổi lôi đình lập tức sai lôi ra pháp trường xử chém
…Nếu lão là tướng dưới trướng Mộc vương gia lại hỏi dài hỏi ngắn thì có đến
18 cái thủ cấp cũng bị Mộc vương gia chặc hết .

Mao Thập Bát cãi :

-Nếu ta làm tướng thì dĩ nhiên không
hỏi nữa , huống chi ngươi không phải Mộc vương gia , chẳng lẻ ta hỏi cũng không
được ư ?

Rồi gã kễ tiếp :

-Mộc vương gia lại lấy cây lệnh tiển
thứ hai sai Bạch tướng quân thống lãnh hai vạn quân đi đào một cái hố dài một
dậm , rộng một trượng , sâu một trượng , cách xa mặt trận năm dậm và phải đào
xong ngay trong đêm nay .

Bạch tướng quân lãnh mạng đi liền .

Mộc vương gia bỗng hạ lệnh lui binh
, nhổ trại lui ra xa thành 6 dậm mà đóng quân .

Mao Thập Bát càng lấy làm kỳ lạ nói
:

-Sao kỳ vậy ? Ngươi càng nói ta càng
không hiểu ?

Vi Tiểu Bảo nói :

-Hừ ! Phép dùng binh của Mộc vương
gia mà để lão đoán được thì Mộc vương gia chỉ là Mao Thập Bát và ngược lại Mao
Thập Bát biến thành Mộc vương gia thì còn ai hơn ai nữa ?

Ðoạn gã kễ tiếp :

-Sáng hôm sau , hai tướng Lưu , Bạch
về trình đã săn hơn một vạn con chuột và hố cũng đã được đào xong .

Mộc vương gia khen :

-Hay lắm !

Ðoạn vương gia sai thám tử đến bên
thành để dò la động tĩnh .

Vào khoãng giờ Ngọ bỗng nghe chiêng
trống vang trời , quân reo dậy đất . Thám tử chạy về phi báo :

-Khai bẫm Nguyên soái ! Ðại sự hõng
mất rồi !

Mộc vương gia đập bàn quát hỏi :

-Con mẹ nó ! Việc gì mà hoang mang
như vậy ?

Thám tử đáp :

-Khai bẫm Nguyên soái ! Bọn Thát Ðát
mở rộng cửa thành lùa mấy trăm con trâu quỷ quái mũi dài lê thê từ trong thành
rầm rộ xông về phía quân ta .

Mộc vương gia cười khanh khách nói :

Sao mi đần độn đến thế ! Con voi mà
cũng không biết còn bảo là loài yêu quái mũi dài chi đó ? Tiếp tục nữa đi !

Thám tử được lệnh tiếp tục lập tức
đi ngay .

Mộc vương gia bày thành thế trận ,
đứng trên cao nhìn ra xa thì thấy cát bụi tung bay mịt mờ . Mấy trăm con voi
lớn , đầu buộc đao nha , chạy như điên xông tới . Ðuôi voi lại có lửa cháy .

Nguyên tỉnh Vân Nam gần nước Miến
Ðiện . Lương Vương đã mua của nước này mấy trăm con voi lớn về bày thành hỏa
tượng trận , lại lấy cành thông buộc vào đuôi voi rồi cho đốt lửa lên . Bầy voi
kinh hãi xông thẳng về phía quân Minh . Voi là loài thú da dầy , tên bắn vào
không thủng . Nếu quân Minh rối loạn thì quân Thát Ðát theo sau đàn voi kéo đến
đánh giết .

Quân Minh đều là người phương Bắc ,
chưa từng thấy voi bao giờ , nên vừa ngó thấy chúng trong lòng nao núng vô cùng
.

Mao Thập Bát lại hỏi :

-Hoả tượng trận quả nhiên lợi hại !

Vi Tiễu Bảo lại kễ tiếp :

-Mộc vương gia vẫn thãn nhiên như
không , miệng tủm tĩm cười . Vương gia chờ cho bầy voi xông tới còn chừng một
dậm mới hô lớn :

-Thả chuột ra !

Hơn một vạn con chuột được thả ra
chạy loạn xạ .

Chỉ trong chớp mắt , khắp mặt trận
đầy những chuột . Giống voi không sợ gì sư tử cùng hổ báo mà lại sợ nhất loài
chuột .

Nên biết những con chuột kia mà chui
vào tai voi , cắn óc tủy ăn là voi đành chịu chết chứ chẳng làm gì được .

Bầy voi vừa thấy chuột liền sợ bở
vía cắm đầu chạy ngược về phía quân Thát Ðát , xéo lên quan binh , bể đầu gảy
tay . Có nhiều con cứ tiếp tục chạy tới thì bị té xuống hầm .

Mộc vương gia liền hô :

-Bắn tên lửa !

Lão nhân
gia vừa ra lệnh , đã thấy trên không có muôn ngàn tên lửa trông rất ngoạn mục .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: