truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Lộc Đỉnh Ký – Hồi 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hồi 3

Ba
Hảo Hán Ðại Chiến Quan Binh

Mao Thập Bát đáp :

-Ngô huynh cùng Vương huynh ! Coi hai vị
đều có vẽ tráng kiện lắm .

Vi Tiểu Bảo trống ngực đánh hơn trống làng
. Gã vừa đút nữa chiếc bánh bao vào miệng , quên cả nhai nuốt , ngoãnh đầu nhìn
về phía phát ra thanh âm thì thấy trên đường lớn có hai người đang rảo bước đi
tới .

Hai người đi có vẽ ung dung không lật đật
mà so với người thường ra sức chạy còn lẹ hơn nhiều . Chỉ trong khoảnh khắc đã
tới trước mặt . Một người đã già , chòm râu bạc chùng xuống trước ngực , nhưng
nét mặt sung túc thịt là thịt , chưa có một vết dăn deo , nước da hồng hào ,
coi chẳng khác thằng nhỏ 15,16 tuổi . Còn người nữa vào hạng trung niên cở 40
tuổi . Người này thấp lùn mà béo chụt , Ðầu hói nhẳn thín như trứng gà bóc võ .

Mao Thập Bát chấp tay nói :

-Hai chân tiểu đệ cử động khó khăn không
thể đứng lên thi lễ được .

Lão đầu hói nhíu cặp chân mày . Còn lão
già cười hỏi :

-Mao huynh hà tất phải khách sáo ?

Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ :

-Mao đại ca là người thật thà quá , chân y
bị thương sao lại nói cho người ta biết .

Mao Thập Bát nói :

-Ở đây có rượu thịt , mời hai vị sơi một
chút nhé ?

-Lão già đáp :

-Như vậy thật quấy quả Mao huynh quá !

-Lão nói rồi ngồi xuống bên Mao Thập Bát
đón lấy bình rượu .

Vi Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng :

-Té ra hai vị này là bạn hữu của Mao đại
ca , chớ không phải đến đánh nhau . Nếu vậy thì thật là hay . Ðại ca được thêm
hai viện thủ thì lát nữa địch nhân có đến , tất họ rút đao trợ chiến . Nhưng
hai người này lại không đeo binh khí , chẳng hiểu họ có biết võ công hay không
?

Lão già cầm bình rượu kề vào miệng toan
uống , thì người hói đầu vội nói :

-Ngô đại ca ! Ðại ca không nên uống .

Thanh âm hắn rất vang dội làm chấn động
màng tai , khiến cho Vi Tiểu Bảo phát sợ lùi lại một bước .

Lão già chưng hững , rồi lại cười ha hã
nói :

-Thập Bát huynh là tay hão hán cương trực
, chẳng lẻ còn bỏ thuốc độc vào trong rượu ?

Dứt lời , lão nâng bình rượu lên mà ốc ừng
ực . Ðoạn lão đưa bình rượu cho người hói đầu nói :

-Ông bạn mà không uống rượu này là thất lễ
với bằng hữu .

Người hói đầu lộ vẽ ngần ngừ , nhưng dường
như hắn kính sợ lão già , không dám trái ý . Hắn đón lấy bình rượu vừa kê vào
miệng thì Mao Thập Bát lại nói :

-Rượu còn ít lắm . Vương huynh đã không
thích uống thì dành cho tiểu đệ .

Ðoạn hắn dốc bình rượu nốc ừng ực liền hai
hơi .

Người hói đầu thẹn đỏ mặt lên . Hắn ngồi
xuống bốc miếng thịt bò ăn .

Mao Thập Bát nói :

-Tiểu đệ xin giới thiệu cùng hai vị một
người bạn tốt .

Hắn trỏ vào lão già nói :

-Vị này là Ngô lão gia , ngoại hiệu là Ðại
Bàng . Người giang hồ kêu bằng Ma Vân Thủ . Môn quyền cước của y trên đời hiếm
có tay đối thủ .

Lão già cười nói :

-Mao huynh đúng quá khoa trương Ngô mỗ .

Lão vừa nói vừa liếc mắt hai bên , không
thấy một người nào khác nên không khỏi ngạc nhiên .

Mao Thập Bát lại trỏ vào người hói đầu nói
:

-Ðây là Vương sư phó Vương Ðàm ngoại hiệu
là Song Bút Khai Sơn . Cặp bút của y mà múa lên thì quỷ khốc thần sầu .

Người hói đầu đáp :

-Mao huynh lại nói dỡn rồi . Tại hạ là một
tên bại tướng dưới tay Mao huynh , khi nghĩ tới rất lấy làm hỗ thẹn .

Mao Thập Bát nói :

-Tiểu đệ không dám .

Ðoạn hắn trỏ vào Vi Tiểu Bảo nói :

-Tiểu bằng hữu đây là người anh em mới kết
giao của tại hạ . Hắn vừa nói tới đây , hai lão Ngô Vương không khỏi ngạc nhiên
đưa mắt nhìn nhau rồi ngó chầm chập vào Vi Tiểu bảo . Họ không sao hiễu ra được
thằng nhỏ mới 12,13 tuổi khô như que củi , gầy khẳng gầy kheo này lai lịch như
thế nào ? Bỗng nghe mao Thập Bát nói tiếp :

-Vị tiểu bằng hữu này họ Vi tên Tiểu Bảo .
Người giang hồ kêu bằng …kêu bằng…. Ô ngoại hiệu y là …là

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

-Là Tiểu Bạch Long có tài bơi lội hơn đời
. Y có thể nằm phục dưới nước ba ngày ba đêm , bắt tôm cá sống mà ăn , nét mặt
vẫn thản nhiên .

Hắn biết Vi Tiểu Bảo chẳng có chút võ công
nào , hai lão Ngô , Vương chỉ vương tay là túm được . Huống chi họ là những tay
lão luyện giang hồ chỉ trông người cũng biết thì dấu diếm làm sao được ?

Mao Thập Bát liền nghĩ ra một kế , bảo gã
có nghề bơi lội phi thường .

Nguyên hai lão Ngô , Vương đều là hào kiệt
phương Bắc , không biết bơi lội , thì chẳng thể nào hiễu được chân giả .

Mao Thập Bát lại nói tiếp :

-Ba vị đều là chổ bằng hữu , nên thân cận
với nhau đi .

Hai lão Ngô , Vương chắp tay nhìn Vi Tiểu
Bảo nói :

-Bọn tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu rồi
!

Vi Tiểu Bảo cũng chắp tay đáp :

-Tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu rồi !

Miếng bánh bao còn ở trong miệng gã chưa
nuốt xuống thành ra tiếng nói ú ớ không được rõ ràng .

Gã vừa kinh hãi vừa mừng thầm , gã nghĩ
bụng :

-Mao đại ca thổi phồng ta lên , thực ra ta
có phải là hão hán giang hồ gì đâu . Cáo mượn oai hùm xem chừng khó trôi lắm .

Chỉ trong khoảnh khắc bốn người ăn uống
hết sạch rượu thịt . Vương Ðàm là người ăn khõe nhất . Lúc mới ngồi vào bàn hắn
còn dè đặt mời người nọ người kia , nhưng sau bốc ăn lia lịa . Bao nhiêu bánh
bao dầu cháo quẫy , thịt bò đều hết sạch . Một mình Vương Ðàm ăn uống bằng cả
ba người kia .

Mao Thập Bát ăn rồi đưa tay lên chùi miệng
. Hắn nói :

-Ngô lão huynh ! Người bạn nhỏ chỉ chuyên
nghề bơi lội , còn võ công trên bộ thì thực tình hắn chưa rèn luyện chút nào .
Vậy bửa nay buộc lòng tiểu đệ một mình phải chọi với hai vị lão huynh , như thế
không có nghĩa là tiểu đệ coi thường hai vị .

Ngô Ðại Bàng nói :

-Theo thiển ý của tại hạ thì cuộc ước hẹn
bửa nay nên lùi lại nữa năm nữa .

Mao Thập Bát hỏi ngay :

-Tại sao vậy ?

Ngô Ðại Bàng đáp :

-Vì Mao huynh còn mang thương tích trong
mình , dù sao cũng không thể trổ hết võ công được như lúc bình thường . Như vậy
chúng ta có thắng mao huynh cũng là bất võ . Trái lại chúng ta mà bại thì còn
mặt mũi nào trông thấy ai nữa ?

Mao Thập Bát cười khanh khách nói :

-Trong mình tiểu đệ thương tích chưa lành
, cái đó không có gì đáng kể , nhưng vụ dời lại nữa năm thì thật là điều khiến
cho chúng ta phải bận tâm .

Dứt lời , Mao Thập Bát tay trái vịn vào
cành cây để đứng dậy . Tay phải cầm thanh đơn đao , hắn nói tiếp :

-Ngô lão huynh trước nay ưa đánh tay không
đã đành . Còn Vương huynh thì xin rút binh khí ra đi !

Vương Ðàm đáp :

-Ðược lắm !

Rồi gã thò tay vào trong tay áo rút ra một
cặp phán quan bút .

Ngô Ðại Bàng nói :

-Mao huynh đã nói vậy thì ta tỷ đấu ngay đêm
nay cũng được . Nhưng Vương hiền đệ nên đứng ngoài lược trận để ngu huynh ra tỷ
đấu . Trường hợp mà tiểu huynh không địch nổi , Vương đệ sẽ tiếp tay cũng chưa
muộn .

Nguyên Ngô Ðại Bàng vốn là tay anh hùng
nổi tiếng trong võ lâm mà nay y tỷ võ với một kẻ trong người còn mang thương
tích là một điều mà y không muốn . Huống chi lấy hai người chọi một thì còn thú
gì ?

Vương Ðàm đáp ngay :

-Tiểu đệ xin y lời .

Ðoạn gã lùi lại ba bước .

Ngô Ðại Bàng ngữa bàn tay trái lên , tay
mặt vung thành vòng tròn khẻ phóng một chuởng tấn công Mao Thập Bát .

Mao Thập Bát đưa đơn đao chênh chếch lên
chém xéo vào bả vai Ngô Ðại Bàng . Ngô Ðại Bàng liền cúi người xuống luồn qua
lưỡi đao xông lại rồi phóng tay trái vào cạnh sườn đối phương .

Mao Thập Bát liền nghiêng mình chuyển
người qua sườn thân cây .

Bỗng nghe đánh binh một tiếng . Lá cây
trút xuống như mưa . Phát chưởng của Ngô Ðại Bàng đã đập trúng thân cây . Cây
này cao đến năm sáu trượng , thân cây rất lớn . Thế mà chưởng lực của Ngô Ðại
bàng làm rung động đến cành lá rơi rụng thì đũ biết nội lực của y mãnh liệt đến
chừng nào .

Mao Thập Bát lớn tiếng khen :

-Chưởng lực ghê quá !

Ðồng thời vung đao chém tạt ngang .

Ngô Ðại Bàng tung vọt người lên rồi từ
trên cao sà xuống . Chòm râu bạc của lão bay phất phới , tư thế coi thật đẹp
mắt .

Mao Thập Bát lại phóng ra chiêu “Tay
phong đảo huyết” . Hắn đưa thanh đơn đao từ dưới hất lên . Ngô Ðại Bàng
người còn lơ lững trên không thấy thế đao ác liệt liền lộn nhào đi một vòng rồi
nhãy vọt sang bên né tránh .

Lão họ Ngô gần 70 tuổi mà thân thủ mau lẹ
hơn cả hàng niên thiếu . Mao Thập Bát hươi đơn đao toan đâm thẳng vào bụng dưới
đối phương .

Thế đao của hắn vừa mau vừa mạnh mà Ngô
Ðại bàng nhào lộn người trên không tránh khỏi , vậy thân pháp của lão khó có
người bì kịp .

Vi Tiểu Bảo từ nhỏ tới lớn , bửa nay mới
được coi một trận đấu cực kỳ nguy hiểm . Gã thấy Ngô Ðại bàng chợt tiến chợt
lui , song chưởng vung lên chém xuống , thỉnh thoảng đập trúng thân cây khiến
cành khô gảy rắc rắc lá rụng tơi bời . Gã nghĩ thầm :

-Nếu chưởng lực lão này mà đánh trúng Mao
đại ca thì thật là nguy .

Gã đưa mắt nhìn Mao Thập Bát thấy hắn múa
tít thanh đơn đao tỏa ra một làn ngân quang lấp loáng bao quanh để bảo vệ thân
mình .

Ngô Ðại Bàng mấy phen xông vào đều bị đao
quang đẩy lùi lại .

Cuộc tỷ đấu hai bên đang đi vào giai đoạn
gay go , bỗng nghe tiếng vó ngựa vồn dập chạy tới . Toán người ngựa này đông
tới mười mấy người đang phi nước đại . Bọn chúng ăn mặc ra kiểu quan quân nhà
Thanh . Khi tới gần , chúng lập tức tãn ra thành vòng tròn vây bốn người vào
giữa .

Tên thủ lỉnh lên tiếng quát :

-Hãy dừng tay ! Chúng ta vâng lệnh đến đây
tróc nã tên Giang Dương Ðại Ðạo Mao Thập Bát . Hắn đã vượt ngục và sát hại quan
quân . Những người ngoài không liên quan gì đến gã mau lùi lại hết .

Ngô Ðại Bàng nghe tiếng liền dừng tay lại
nhãy ra ngoài vòng chiến .

Mao Thập Bát lên tiếng :

-Ngô lão huynh ! Những người này chỉ theo
dõi một mình tiểu đệ . Vậy các vị hãy yên tâm .

Ngô Ðại Bàng hướng về phía quan quân nói
lớn :

-Mao Thập Bát là người dân lương thiện ,
tuân theo phép nước , sao lại bảo hắn Giang Dương Ðại Ðạo ? Hay là các vị nhận
lầm người rồi không ?

Tên thủ lãnh cười lạt đáp :

-Nếu gã họ Mao là người dân lương thiện
thì khắp thiên hạ chẳng có ai là cường đạo . gã họ Mao kia ! Ai đã gây nên vụ
án vượt ngục , giết người tại thành Dương Châu vừa qua ? Ðã là hão hán thì mình
làm minh chịu , đừng để liên lụy đến người khác . Ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo
bọn ta .

Mao Thập Bát đáp :

-Các vị hãy chờ một chút để coi tại hạ
cùng Ngô lão gia tỷ đấu xem ai thắng ai bại rồi sẽ tính .

Ðoạn hắn quay lại bảo Ngô Ðại Bàng :

-Ngô lão gia ! Bửa nay chúng ta không phân
thắng bại mà phải chờ nữa năm thì biết đâu họ Mao này chẳng còn sống được đến
đó chăng ?

Viên quan quân quát lên :

loading...

Ba người kia nếu không phải đồng lõa của
Mao Thập Bát thì bỏ đi cho lẹ kẻo mang lụy vào mình.

Mao Thập Bát nổi nóng lại văng tục :

-Con mẹ nó ! Làm gì mà quát thượng quát hạ
!

Tên thũ lãnh bọn quan quân hỏi :

-Hai vị vừa chiến đấu với Giang Ðương đại
Ðạo thì chắc không phải cùng bè đảng với hắn . Vị này râu trắng mặt mũi hồng
hào , trổ tài ngay lúc chơi vơi trên không , thân thủ mau lẹ phi thường . Phải
chăng là Ma Thiên Văn Ngô Ðại Bàng lão gia ?

Ngô Ðại Bàng đáp :

-Không dám ! Chính tại hạ .

Vị quan quân kia lại nhìn Vương Ðàm hỏi :

-Vị này đầu hói lại chuyên sử cặp phán
quan bút thì hẳn là Song Bút Khai Sơn Vưong Ðàm phải không ?

Vương Ðàm chỉ ậm ừ chớ không đáp lại .

Ngô Ðại Bàng nhìn kỹ lại tên thủ lãnh bọn
quan quân thấy người này trạc 45,46 tuổi . Thanh âm của hắn tuy không hùng hồn
cho lắm nhưng giọng nói rành mạch và đưa đi xa tới mười mấy trượng . Ở nơi đồng
không bông hoãnh lõa hơi , mà tiếng nói đi xa thì đũ biết nội lực của hắn không
phải tầm thường .

Ngô Ðại Bàng không ngờ trong bọn quan quan
hiện nay cũng có những tay cao thủ như vậy . Lão tiếp tục quan sát nhũng người
đồng đội với hắn , thấy tên nào cũng có cặp mắt lắp loáng , huyệt thái dương
nhô lên . Hiển nhiên toàn là những tay bản lãnh cao cưòng .

Lão chợt thấy trên ngựa của tên thủ lãngh
có thắc cây nhuyễn tiên đen sì mà có răng cưa chỉa ngược lên , liền nghĩ ra hắn
là ai . Lão hỏi :

-Lão phu nghe Hắc Long Tiên Sử Tùng là tay
hào kiệt nổi tiếng giang hồ , vậy mà cũng theo hùa với triều đình hiện tại rồi
ư ?

Tên thủ lãnh bọn quan quân chính là Hắc
Long Tiên Sử Tùng .

Sử Tùng nghe Ngô Ðại Bàng nói vậy hơi đỏ
mặt lên nói :

-Ngao Thiếu Bảo ở Bắc Kinh là một nhân vật
kính nể hiền sĩ , tôn trọng người tài , đã mời tại hạ ra giúp việc triều đình .
Các vị đây đều là anh hùng hão hán nên Ngao Thiếu Bảo phái tại hạ đến mời cộng
tác . Bọn tại hạ từ kinh đô tới đây cũng là phụng mạng đi mời Mao huynh vào
thành . Không ngờ Mao huynh lại vượt ngục ở Dương Châu , đến nay mới được gặp
mặt .

Ngô Ðại Bàng chỉ ủa một tiếng chớ không
nói gì .

Mao Thập Bát hỏi :

-Ngao Bái tự xưng là người dũng sĩ đệ nhất
ở Mãn Châu , không hiểu võ công hắn như thế nào ?

Sử Tùng đáp :

-Ngao Thiếu Bảo bản lãnh nghiêng trrời ,
võ công cái thế . Thiếu Bảo đã có phen dụng quyền đấm chết con trâu điên ở chợ
Ðông An , Bắc Kinh . Tên Giang Dương Ðại Ðạo kia , ngươi biết chưa ?

Mao Thập Bát lại thóa mạ :

-Con bà nó ! Ta không tin được Ngao Bái
lợi hại đến thế ! Ta có ý muốn đi Bắc Kinh để thử sức với hắn .

Sử Tùng cười lạt nói :

-Bản lãnh như ngươi mà cũng đòi tỷ thí với
Ngao Thiếu Bảo ư ?

Ngao lão gia chỉ cất tay một cái là đủ
khiến cho ngươi phải bỏ mạng rồi .

Ðoạn hắn nghiêng mình nói tiếp :

- Ngô lão gia ! Vương sư phó ! Xin mời hai
vị tránh ra một chút . Vương Ðàm đột nhiên quát lớn :

-Nhà ngươi vừa chê ta hói đầu phải không ?

Nguyên Vương Ðàm hói đầu từ thuở 18,19
tuổi . Hắn thấy ai chế riễu tới điểm này thì ghét cay ghét đắng .

Sử Tùng cười đáp :

-Không có . Tại hạ đâu dám….

Vương Ðàm càng tức giận lớn tiếng ngắt lời
:

-Thế không thế thì sao ngươi lại cười ?

Sử Tùng vẫn cười đáp :

-Tại hạ cười ở miệng tại hạ , còn Vương
huynh hói ở đầu Vương huynh , nó có liên can gì đến nhau ?

Vương Ðàm không nhịn được nữa , rút phán
quan bút phóng ra chiêu Ðằng giao khởi phụng đâm vào đùi Sử Tùng .

Sử Tùng ồ lên một tiếng . Bỗng thấy bóng
đen đánh vụt đi một cái . Trong tay hắn đã cần nhuyễn tiên . Hắn vung roi đánh
tới sau lưng Vương Ðàm nhanh như chớp .

Vương Ðàm hươi cây bút tay trái lên đở .
Tiên , bút đụng nhau kêu lên một tiếng choang rùng rợn . Tiếp theo những răng
cưa sáng lóa ở đầu roi nhằm đâm sau gáy Vương Ðàm .Vương Ðàm liền vung cây bút
tay phải lên gạt mới tránh khỏi nguy cơ .

Sử Tùng rụt tay về mà cây nhuyễn tiên còn
xoay tròn ở trước mặt Vương Ðàm mấy vòng . Dưới ánh dương quang trên lưng chừng
trời hiện ra mấy vòng đen lớn , Chỉ trong chớp mắt mấy vòng đen ấy lại biến mất
.

Bỗng nghe đánh soạt một tiếng . Cây roi đã
quấn vào lưng Sử Tùng cực kỳ mau lẹ , cơ hồ không nhìn rõ .

Bọn quan quân vổ tay reo hò như sấm dội .

Sử Tùng nét mặt hớn hở ra chiều đắc ý .

Ngô Ðại Bàng cũng cất tiếng khen :

-Sử huynh vừa ra chiêu Thần long tam bái
đã đến trình độ thượng hạng , khiến cho lão phu rất khâm phục .

Sử Tùng khiêm tốn đáp :

-Không dám ! Tại hạ múa rìu qua mắt thợ ,
xin Ngô huynh đừng cười .

Vương Ðàm đứng ngẫn người ra . Mới qua lại
một chiêu đã biết bản lãnh Sử Tùng không phải tầm thường , mà cách thu roi của
họ Sử cũng rất ngoạn mục . Hắn tự hỏi :

-Võ công mình còn kém y xa , có nên khiêu
chiến nữa không ?

Sử Tùng cười lạt nói :

-Họ Mao kia ! Hãy đứng dậy đi theo chúng
ta .

Mao Thập Bát đáp :

-Ðâu lại dễ dàng thế được ? Bọn các ngươi
không những 13 tên mà ta chỉ một mình , thừa hiểu không sao thắng được , nhưng
cũng tỷ đấu một phen chơi .

Ngô Ðại Bàng cười ha hả nói :

-Mao huynh nói thế thì ra không có đến
chúng ta ư . Bọn ta ba người đấu với 13 tên tức là lấy một chọi bốn chưa chắc
đã chịu thua ai .

Mao Thập Bát hỏi Vương Ðàm :

-Vương huynh vào phe nào ?

Vương Ðàm đáp :

-Dĩ nhiên tiểu đệ giúp Mao huynh .

Sử Tùng nhìn Ngô Ðại Bàng , Vương Ðàm nói
:

-Hai vị không nên tán trợ nghịch tặc phản
loạn của triều đình , vì đó là hành động tội lổi rước họa vào mình .

Ngô Ðại Bàng cười nói :

-Khi nào bọn tại hạ dám tạo phản ?

Sử Tùng hỏi :

-Giúp đở quân nghịch tặc tức là tạo phản
một cách gián tiếp . Lão họ Ngô kia ! Lão nhất định tiếp tay cho tên đạo tặc
vượt ngục chăng ?

Ngô Ðại Bàng đáp :

-Nữa năm trước đây , Mao huynh đã ước hẹn
với Vương Ðàm gặp nhau ở đây để tỷ đấu võ nghệ và lôi kéo cả lão phu vào vụ này
. Ngờ đâu trời chẳng chiều lòng người , Mao huynh bị giam trong ngục thất , Y
là một tay hảo hớn cương trực thủ tín . Y đã hẹn lời mà không đến thì mai đây
còn mặt mũi nào chen chân vào chốn giang hồ ? Y phải vượt ngục giết người là
hoàn toàn tự nha môn dồn y vào hoàn cảnh phải làm như vậy . Sử đại nhân ! Nếu
đại nhân nể nang lão huynh thì xin tạm hãy thu quân trở về để lão phu được tiếp
tục thử võ với Mao huynh . Từ ngày mai Sử đại nhân có bắt y hay không , lão phu
và Vương huynh đây không dám can thiệp nữa .

Sử Tùng đáp :

-Không được !

Trong đội quân bỗng có tiếng người nói :

-Lão già bướng bĩnh kia ! Sao có chuyện vô
lý như thế ?

Người nói câu này rút đao ra khỏi vỏ ,
thúc vế vào bụng ngựa cho xông tới . Gã dơ đao chém thẳng xuống đầu Ngô Ðại
Bàng .

Ngô Ðại bàng nghiêng mình tránh khỏi rồi
tung mình vọt cao lên . Tay trái lão thừa cơ chụp lấy sau lưng đối phương rồi
tiện đà liệng người ấy đi .

Bọn quan quân la rùm lên :

-Phản tặc ! Hắn làm phản rồi !

Bọn chúng tới tấp xuống ngựa vây đánh ba
người .

Nguyên bọn quan quân này đều là những tay
võ sĩ có bản lãnh trên chốn giang hồ , không thiện nghề kỵ mã mà chỉ chuyên bộ
chiến .

Mới trong chớp mắt bọn chúng đã khai diển
cuộc chiến đấu với Ngô Ðại Bàng , Mao Thập Bát và Vương Ðàm .

Mao Thập Bát vì hạ bàn cử động không được
linh hoạt phải tựa mình vào thân cây để cầm cự . Hắn vẫn ra chiêu cực kỳ lợi
hại . Thanh đao vung lên . Vừa vung đã chém chết một tên quan quân . Tiện đà
hắn quét ngang thành cương đao một nhát . Một tên nữa bị chặt làm hai đoạn .
Bọn quan quân thấy vậy đều sinh lòng úy kỵ không dám xông vào gần . 

Sử Tùng vẫn hai tay chống vào cạnh sườn
ngồi trên lưng ngựa theo dõi cuộc chiến chứ chưa động thủ .

Vi Tiểu Bảo nhân lúc Sử Tùng đối đáp với
Ngô Ðại Bàng và Vương Ðàm gã đã lùi từng bước ra ngoài vòng chiến . Bọn quan
quân thấy gã là đứa nhỏ gầy nhom nên chẳng thèm để ý tới.

Khi hai bên động thủ , Vi Tiểu Bảo đã đến
ẩn sau một gốc cây lớn cách xa chừng mấy trượng . Gã tự hỏi : 

- Ta nên chạy thoát thân hay là ở lại theo
dõi cuộc chiến ? Bên Mao đại ca chỉ vỏn vẹn có ba người , nhất định y sẽ bị bọn
quan quân giết chết . Không hiểu rồi chúng có giết mình không ?

Sau gã thay đổi ý nghĩ :

- Mao đại ca đã lấy tình bằng hữu đối với
ta . Y còn nói : Cùng hưởng hạnh phúc , chia sẻ hoạn nạn . Bây giờ y lâm vào
tình trạng nguy ngập mà ta chạy thoát thân thì còn ra thế nào ?

Ngô Ðaị Bàng phóng ra một chưởng hất ngã
một tên quan quân , Vương Ðàm múa tít cặp bút đối phó với ba tên .

Giữa lúc ấy Mao Thập Bát đã vung đao chặt
đứt chân phải một tên quan quân . Gã té lăn trên vũng máu , ngoác miệng ra chửi
rủa , gầm thét . Tiếng gã kêu gào rất chói tai . 

Sử Tùng thấy bọn thủ hạ bên mình chết mất
hai tên và ba tên bị trọng thương té nhào . Còn lại bẩy người tuy vẫn chiếm
được thượng phong , nhưng sợ đánh lâu sẽ bị tổn thương nữa . Hắn buông tiếng
thở dài lẩm bẩm rồi rút cây Hắc Long Tiên nhẩy xuống ngựa . Chân chưa chấm đất
, hắn đã vung roi quật xuống mình Mao Thập Bát . 

Mao Thập Bát vung đao ra chiêu Ngũ Hổ đoạn
môn đao . Ðây là một tuyệt chiêu để tự cứu mình , đao pháp cực kỳ tinh diệu . 

Sử Tùng đánh luôn 7, 8 chiêu liên hoàn cực
kỳ lợi hại mà đều bị đơn đao của Mao Thập Bát đỡ gạt hất ngược trở lại . 

Bỗng nghe Ngô Ðại Bàng thét lên một tiếng
. Tiếp theo một bóng người bị hất tung đi rồi té huỵch xuống đất . Thế là bên
quan quân lại thiệt mất một người nữa . 

- Bên này Vương Ðàm địch với ba tên dần
dần kém thế . Bắp đùi bên trái gã bị lưỡi đao có răng cưa cứa rách một vệt dài
. Máu tươi chảy ra lênh láng . Chân gã tập tễnh mà vẫn phải hết sức cầm cự .

Ba tên khác vây đánh Ngô Ðại Bàng cũng
không phải những tay vừa . Hai đao một kiếm xoay quanh mình lão khiến cho chiêu
Ma Vân chưởng của lão cũng không đánh được vào người họ .

Sử Tùng múa tít cây roi mỗi lúc một mau
đánh rất rát . Hắn nghĩ thầm trong bụng : 

- Mao Thập Bát quả nhiên ghê gớm . May mà
chân hắn bị thương , cử động không được linh hoạt . Nếu hắn lành mạnh thì ta
tất bị thất bại rồi .

Sử Tùng chợt động tâm cơ phóng ra chiêu
” Bạch Xà Thổ Tín ” . Ðầu roi nhắm điểm vào vai bên phải Mao Thập Bát
.

Mao Thập Bát vung đao lên đỡ , nhưng đây
chỉ là hư chiêu đối phương để nhử hắn . Tiếp theo Sử Tùng ra chiêu ” Ngọc
Ðới Vi Yêu ” quét từ tả sang hữu để quấn vào ngang lưng Mao Thập Bát .

Mao Thập Bát hai chân không hành động được
, phải nhờ thân cây yểm trợ phía sau . Theo lẽ thường đối với chiêu Ngọc Ðới Vi
Yêu của Sử Tùng đánh ra , chỉ cần lạng người về phía trước hoặc lùi lại đằng
sau là tránh khỏi . Nhưng hiện giờ Mao Thập Bát lâm vào tình thế bất khả kháng
, hắn phải liều mạng đón đỡ chính diện tức là vung đơn đao nhằm trúng cây nhuyễn
Tiên để đè xuống .

Tuy hắn đè chìm đầu roi xuống nhưng chỉ
thoáng cây nhuyễn tiên lại bật ngược lên nhanh như chớp . Một luồng lực đạo cực
kỳ mãnh liệt quấn ngang ngưòi hắn luôn cả thân cây và thắt chặc ba vòng .

Tiếp theo nghe tiếng đánh xẹt một tiếng .
Ðầu roi đã điểm trúng ngực Mao Thập Bát . Ðồng thời mấy cái nanh sắt cắm vào da
thịt hắn .

Chuyến này Sử Tùng vâng lệnh Ngao Bái phải
bắt sống Mao Thập Bát chứ không được giết chết . Bây giờ tuy Sử Tùng đã kiềm
chế được Mao , nhưng còn Ngô Ðại Bàng và Vưong Ðàm vẫn chưa chịu phục , Sử Tùng
muốn rút lẹ cây roi về để thanh toán cả hai người kia . Hắn liền cúi xuống định
lượm thanh đơn đao rớt dưới đất . Hắn cầm đao toan chém vào vai Mao Thập Bát
khiến y thành người tàn phế , chẳng thể cầm đao chiến đấu được nữa .

Trong lúc khẩn trương chớp nhoáng này ,
lưỡi đao chưa kịp chém xuống thì đột nhiên nghe đánh vù một tiếng , một làn
sáng trắng lóe lên trước mắt .

Tiếp theo một nắm vôi bột đập thẳng vào
mắt mũi mồm miệng Sử Tùng khiến hắn nghẹt thở .

Sử Tùng lại cảm thấy hai mắt cay xè đau
nhứt dữ dội , tựa hồ như bị muôn ngàn mũi kim đâm vào .

Diễn biến này xãy ra đột ngột , dù là tay
lão luyện giang hồ đánh quen trăm trận không khỏi hoang mang luống cuống . Hắn
buông lõng tay thanh đao rớt xuống .

Sử Tùng đưa hai tay lên dụi mắt , nhưng
càng dụi càng đau . Nước mắt chảy ra dàn dụa .

Bây giờ hắn mới biết là đã bên địch liệng
vôi bột vào mắt . Hắn tự hỏi :

-Làm thế nào bây giờ ?

Nên biết vôi bột sống gặp nước là sủi bọt
lên . Sử Tùng bị vôi bột vào mắt khiến y đau nhức vô cùng cơ hồ không chịu nổi
. Hắn đang hổn loạn tâm thần , bỗng cảm thấy nơi bụng lạnh toát . Một thanh đơn
đau đã đâm vào thấu ruột .

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: